Vi lever i en värld som förändras för nästan alla verksamheter!

Det handlar dels om att effektivisera och automatisera verksamheten, men också om att fatta bättre beslut genom att använda data som genereras via uppkoppling av processer i verksamheten.

Vår kunddomän Energisektorn har påbörjat denna resa och vi ser redan effekterna.

 
 
 
 

Industriarmatur är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter - framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer.

Med en växande installerad bas på vår hemmamarknad och potential att växa både geografiskt och produktmässigt, är vi väl positionerade för energisektorns fortsatta utveckling.