Hur fungerar en tryckreduceringsventil?
Visa alla

Grundläggande om säkerhetsventiler

Vad gör en säkerhetsventil?

Vid första anblicken kan säkerhetsventilen verka enkel. Den öppnar vid övertryck och skyddar resten av systemet.

Riktigt så enkel är dock inte säkerhetsventilen och det finns många olika varianter och parametrar att förhålla sig till. I det här inlägget går vi, på en grundläggande nivå, igenom marknadens vanligaste typer. Vi avslutar med en checklista över information du behöver ha till hands vid val av ventil.

Vill du lära dig mer grundläggande ventilkunskap såsom anslutningar, material och ventiltyper? Kika på Ventilskolans tidigare inlägg!

Definitioner

Säkerhetsventiler delas in i en rad olika kategorier, beroende på utförande och flödeskarakteristik. Här följer en kort beskrivning av de vanligast förekommande.

En säkerhetsventil är per (grund)definition en ventil som möjliggör avblåsning av media när förinställt öppningstryck uppnås i systemet. Ventilen är utformad på ett sådant sätt att den stänger igen för att förhindra ytterligare utsläpp av mediet när normala tryckförhållanden har återställts.

Höglyftande säkerhetsventil

En höglyftande säkerhetsventil ska öppna fullt så snabbt som möjligt inom 5% tryckökning (över inställt öppningstryck). En av de vanligaste varianterna på marknaden, för avblåsning av exempelvis ånga eller gas. Utloppet är större än inloppet för att klara utvidgning av volym vid temperatur och tryckförändring i mediet.

Standard säkerhetsventil

En standard säkerhetsventil är per definition en ventil vilken efter att öppning påbörjats (öppningstryck uppnått) ger fullt flöde efter max. 10% ytterligare tryckökning. Alltså, är öppningstrycket 10 bar ska ventilen vara fullt öppen vid max. 11 bar.

Det finns inga ytterligare krav för öppningsegenskaper eller karaktär.

Proportionell säkerhetsventil

En proportionell säkerhetsventil öppnar nästan kontinuerligt allteftersom trycket överstiger öppningstrycket. Ventiltypen är vanligt förekommande på hetvattenpannor. Fullt öppen ventil ska nås efter en tryckökning på 10%.

Lyftanordningar

För att manuellt öppna en säkerhetsventil eller testa funktionen finns en så kallad lyftanordning.

Tätningar

De flesta säkerhetsventil är som standard metalltätade. Det finns dock ofta möjlighet till att använda mjuktätning, där media och temperatur tillåter, för att uppnå högre täthetsgrad och gör ventilen mindre känslig för föroreningar i mediet.

Vill du läsa mer om material för ventiler i allmänhet - kika på Ventilskolans tidigare inlägg!

Temperatur för respektive material

Olika tätningsmaterial klarar olika temperaturer och är lämpade för olika media - kontrollera beständigheten i en materialtabell eller rådfråga din leverantör.

* SHR - Mjuktätning för ånga

Mjuktätning från ARI-Armaturen passande standard säkerhetsventilen SAFE 900-serien.

  • Bättre ekonomi genom längre livslängd (optimal täthet)

  • Typtestad och godkänd av TÜF

  • Lämplig för ånga och hetvattenpannor enligt DIN EN12953 (TRD 421)

Fjäderkåpor

Gastät kåpa & gastätt lättverk

1

Öppen kåpa & öppet lättverk

2

Gastät kåpa & gastät topp

3

Gastät kåpa & öppet lättverk

4

Bälgtätning

Precis som andra ventiltyper, exempelvis kägelventiler, kan en säkerhetsventil utrustad med en så kallad veckbälg i rostfritt stål.

Bälgtätningen gör säkerhetsventiler mer tålig mot temperatur och skyddar styrning, fjäder och spindel från kontakt med media vilket ger ventilen en längre livslängd.

TIllbehör

Dimensionering

Att dimensionera en säkerhetsventil görs enklast med ett beräkningsprogram. Beroende på applikation krävs olika noggrannhet på beräkningen, men ett absolut minimum av uppgifter är:

media_icon

Media

tryck_icon

Öppningstryck

temperature_icon

Temperatur

flow

Flöde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *