Flänstabell
Flänstabell
Verktyg för din ventilvardag!
Visa alla

Material & Tätningar

Var sitter materialet i en ventil?

Du har kanske fått frågan "Vilket material behöver du?" när det ska köpas in nya ventiler? Svaret på den frågan är inte självklart och beror på flera olika faktorer.

Till att börja med har en ventil olika typer av material i sina respektive delar. Det kan låta självklart: en ventil i gjutjärn består inte genomgående av gjutjärn.

Som exempel tar vi en mjuktätad vridspjällsventil. Den består i det här fallet av ett hus i gjutjärn, en tätning i EPDM och en spjällskiva i syrafast stål. Samma typ av ventil finns sedan i andra varianter med exempelvis NBR-tätning eller hus i segjärn, allt beroende på den aktuella applikationen.

Hårda material

När vi pratar om material i ventiler talar vi nästan alltid, bortsett från tätningar, om hårda material i olika legeringar. Undantaget är ventiler i plast, men dessa kommer vi inte ta upp här.

Vilket material du ska använda beror på applikationen, alltså hur och var ventilen ska användas. Det finns många typer av legeringar och materialtyper, men de grundläggande i ventilbranschen är:

 • Gjutjärn

 • Segjärn

 • Stål

 • Rostfritt stål

 • Syrafast stål

 • Mässing

 • Brons

Kärt barn har många namn och du kan stöta på följande omskrivningar:

 • Gråjärn - Gjutjärn

 • Svart material - Stål

 • Rödgods - Mässing eller Brons

Mjuka material

När det gäller tätningar i ventiler är det generellt sett antingen mjuk- eller metalltätning. Är det metalltätning är det så gott som alltid rostfritt stål. Mjuktätningar finns däremot i en rad olika varianter, vilka du måste lära dig att skilja på.

Väljer du fel mjuktätning går den snabbt sönder och lämnar efter sig en läckande ventil. Det är därför viktigt att ha koll på materialets beständighet mot media och temperatur.

Vanligt förekommande mjuktätningar är:

 • EPDM

 • NBR

 • FPM / FKM / Viton *

 • PTFE

 • Neoprene

* FPM, FKM och Viton orsakar ibland förvirring och missförstånd. Alla tre beteckningarna står egentligen för samma sak: fluorgummi.

 • FPM är den internationella förkortningen enligt DIN / ISO.

 • FKM är förkortningen enligt den amerikanska standarden ASTM.

 • Viton är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont Performance Elastomers.

Checklista för materialval

Glöm inte att kontrollera förutsättningarna i ditt system och jämför sedan resistansen med dina valda material:

 • Media (Titta i en resistenstabell)

 • Tryck (Kontrollera ventilens tryckklass)

 • Temperatur (kontrollera leverantörens rekommendationer och jämför mot din applikation)

 • Omgivande miljö (Korrosiv, explosiv eller risk för dränkning osv.)

 • Övriga systemet (Så att du inte av misstag köper stålventiler till ett rostfritt rörsystem exempelvis)

 • Ställ dig själv frågorna i checklistan nästa gång du står inför ett ventilval för att minska risken för ett felaktigt beslut!


Hjälpt av det här inlägget?
Dela det gärna med din kollegor och glöm inte att för nya inlägg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *