Om Industriarmatur

Verksamheten i korthet

IA Industriarmatur Group är sedan 1970-talet en välrenommerad leverantör av ventiler, manöverdon och miljöteknikprodukter tillsammans med tjänster till energi-, VVS- och industrikunder på den nordiska marknaden.

En växande del av Industriarmaturs erbjudande är egna unika miljötekniklösningar baserade på s.k. molnteknik (Industriell IoT) främst till kunder inom energisektorn.

Sammantaget är IA Industriarmatur Group AB (publ) idag huvudsakligen leverantör till energisektorn, där kunderna finns inom allt ifrån stora internationella elnäts- och miljöbolag till övrig industri.

Industriell IoT

Industriarmatur erbjuder uppkopplade produkter som kommunicerar via mobilnätet och kan fjärrstyras liksom övervakas genom vårt egenutvecklade webbaserade system.

Våra uppkopplade lösningar levereras framförallt till kunder inom energi- och miljösektorn och underlättar kontroll och styrning av svårtillgängliga processer, inom bl.a. fjärrvärmenät, eldistribution, gatu- och stadsbelysning samt nivåmätning i silos och cisterner.

Erbjudandet innebär en unik helhetslösning som bland annat automatgenererar larm vid behov samt dokumentation och protokoll med full spårbarhet. I vårt tjänsterbjudande ingår också säker lagring av data i fem år, fjärruppdatering av mjukvara samt telefonsupport.

Ventiler och ventilstyrning

Industriarmatur är sedan många år specialister på ventiler och ventilstyrning inom energi, fjärrvärme/fjärrkyla och industri.

Med vår gedigna erfarenhet i ryggen hjälper vi våra kunder att skräddarsy dimensionering och val av armatur, manöverdon och ventilstyrning.

Certifikat

Ett av de viktigaste kvalitetsmål vi har gäller intern utbildning.
Vi är övertygade om att med den nödvändiga spetskompetensen kan vi vara en tillförlitlig rådgivare och en säker ventilleverantör.

IA Industriarmatur AB är certifierade både enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Dessa system är ett stöd i vår strävan efter ständiga förbättringar och borgar för en god företagsstruktur med hög kvalitet.

Som ett led i att ta vår del av ansvaret för miljön använder vi oss av miljöledningssystemet ISO 14001. Här har vi ett verktyg för att förverkliga våra miljöambitioner. Det viktigaste miljömålet för oss är att uppmuntra våra leverantörer att arbeta miljömedvetet. Ett sätt vi använder är att mäta hur många som är miljöcertifierade. Vi strävar också kontinuerligt efter att miljövarudeklarera fler och fler av våra ventiler.

Vår historia

 • 2015industriarmatur-2013

  Watervision blir IA Industriarmatur Group

  Industriarmaturs moderbolag Watervision byter namn till IA Industriaramtur Group AB. Samtidigt ändrar också Industriarmatur Sweden AB sitt legala namn till IA Industriarmatur AB.
 • 2011industriarmatur-2013

  Industriarmatur blir en del av Watervision

  Industriarmatur blir ett helägt dotterbolag i WaterVision Sweden AB (Publ) koncernen. Vår satsning inom uppkopplade produkter (M2M) intensifierades. Vårt erbjudande delades upp på två affärområden, Ventiler & Ventilstyrning och uppkopplade produkter, M2M.
 • 1999Industriarmatur_2007_170x42px

  Utökat samarbete med tyska ARI och namnbyte till Industriarmatur ARI AB.

  Under hösten 1999 bildade svenska Industriarmatur och tyska ARI-Armaturen en gemensam organisation i Sverige. Detta gav kunderna tillgång till ett än större och starkare produktutbud, förstärkt med produkterna från en av Europas största tillverkare av industriella ventiler. Till det tidigare sortimentet tillkom ytterligare 2.000 produkter i 10.000 varianter! Tack vare samarbetet med ARI utökades även antalet medarbetare för att kunna erbjuda ännu bättre tekniskt stöd än tidigare.
 • 1977industriarmatur-1997_170x36px

  Industriarmatur grundas 1977 av Wilhelm Lilja.

  Kontor och lager etableras i Göteborg för att under 80-talet även utökas till regionkontor i Stockholm och filial i Sundsvall. Bolaget blir redan under de första åren generalagent för flera utländska ventiltillverkare. Parollen "personlig teknisk kompetens" genomsyrar tidigt hela företaget.