Om Industriarmatur

Vi lever i en värld som förändras för nästan alla verksamheter!

Det handlar dels om att effektivisera och automatisera verksamheten, men också om att fatta bättre beslut genom att använda data som genereras via uppkoppling av processer i verksamheten.

Vår kunddomän Energisektorn har påbörjat denna resa och vi ser redan effekterna. Vi arbetar mot följande funktioner inom Energisektorn:

 

Energidistribution

Energiproduktion

Energilagring

 
 
 

Industriarmatur är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter - framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer.

Med en växande installerad bas på vår hemmamarknad och potential att växa både geografiskt och produktmässigt, är vi väl positionerade för energisektorns fortsatta utveckling.

Verksamheten i korthet

IA Industriarmatur Group AB:s (IAG) fokus är att hjälpa kunder inom energisektorn att genom digitalisering effektivisera underhållsprocesser och därigenom kunna agera proaktivt i underhålls – och miljöfrågor. IAG gör detta med uppkopplade produkter och system för processtöd. IAG utvecklar i partnerskap med kunderna ständigt nya lösningar för s.k. tillståndsbaserat underhåll.

Digitalisering

Digitalisering skapar nya effektivare processer och möjligheter hos IAG:s kunder. Uppkopplade enheter ger underlag för effektivare och bättre integrerade lösningar. IAG:s uppkopplade lösningar ger kunderna bättre funktionalitet, effektivare processer och skapar mervärden som tillståndsbaserad övervakning, rapporter och analyser.

– Vi lever och verkar i en spännande tid. En tid då digitalisering skapar möjligheter till effektivare hållbarhets - och miljöarbetet vilket ligger högt på agendan hos IAG:S kunder. Vi ser dessutom hur digitalisering skapar nya affärsmodeller och ändrar sättet att arbeta.

Ventiler och ventilstyrning

IA Industriarmatur är sedan starten på 70-talet en välrenommerad leverantör av ventiler och ventilstyrning inom energi, VVS och industri. Med fyrtio års erfarenhet och ett starkt varumärke i ryggen hjälper vi idag kunder att skräddarsy lösningar i valet av armatur, manöverdon och ventilstyrning.

IA Industriarmatur vill fortsatt ha en närvaro i sin ursprungliga affär då vi ser att allt fler komponenter blir ”smarta” och uppkopplade. IAG kommer att vara drivande och fortsätta utveckla bolagets affär och vara aktiva när digitaliseringsinitiativ påskyndar behovet hos våra kunder.

Certifikat

Ett av de viktigaste kvalitetsmål vi har gäller intern utbildning.
Vi är övertygade om att med den nödvändiga spetskompetensen kan vi vara en tillförlitlig rådgivare och en säker ventilleverantör.

IA Industriarmatur AB är certifierade både enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Dessa system är ett stöd i vår strävan efter ständiga förbättringar och borgar för en god företagsstruktur med hög kvalitet.

Som ett led i att ta vår del av ansvaret för miljön använder vi oss av miljöledningssystemet ISO 14001. Här har vi ett verktyg för att förverkliga våra miljöambitioner. Det viktigaste miljömålet för oss är att uppmuntra våra leverantörer att arbeta miljömedvetet. Ett sätt vi använder är att mäta hur många som är miljöcertifierade. Vi strävar också kontinuerligt efter att miljövarudeklarera fler och fler av våra ventiler.

Vår historia

 • 2018

  industriarmatur-2013

  Industriarmatur noteras

  Industriarmaturs moderbolag IA Industriaramtur Group AB noteras för handel via SpotLight Stockmarket.

  Noteringen på Spotlight Stock Market är en bra plattform och starten för nästa fas där Bolaget växlar upp för snabbare expansion både på befintliga och nya marknader.

 • 2015

  industriarmatur-2013

  Watervision blir IA Industriarmatur Group

  Industriarmaturs moderbolag Watervision byter namn till IA Industriaramtur Group AB. Samtidigt ändrar också Industriarmatur Sweden AB sitt legala namn till IA Industriarmatur AB.

 • 2011

  industriarmatur-2013

  Industriarmatur blir en del av Watervision

  Industriarmatur blir ett helägt dotterbolag i WaterVision Sweden AB (Publ) koncernen. Vår satsning inom uppkopplade produkter (M2M) intensifierades. Vårt erbjudande delades upp på två affärområden, Ventiler & Ventilstyrning och uppkopplade produkter, M2M.

 • 1999

  Industriarmatur_2007_170x42px

  Utökat samarbete med tyska ARI och namnbyte till Industriarmatur ARI AB.

  Under hösten 1999 bildade svenska Industriarmatur och tyska ARI-Armaturen en gemensam organisation i Sverige. Detta gav kunderna tillgång till ett än större och starkare produktutbud, förstärkt med produkterna från en av Europas största tillverkare av industriella ventiler. Till det tidigare sortimentet tillkom ytterligare 2.000 produkter i 10.000 varianter!

  Tack vare samarbetet med ARI utökades även antalet medarbetare för att kunna erbjuda ännu bättre tekniskt stöd än tidigare.

 • 1977

  industriarmatur-1997_170x36px

  Industriarmatur grundas 1977 av Wilhelm Lilja.

  Kontor och lager etableras i Göteborg för att under 80-talet även utökas till regionkontor i Stockholm och filial i Sundsvall.

  Bolaget blir redan under de första åren generalagent för flera utländska ventiltillverkare. Parollen "personlig teknisk kompetens" genomsyrar tidigt hela företaget.