Hur fungerar en vridspjällsventil?
Grundläggande om säkerhetsventiler
Visa alla

Hur fungerar en tryckreduceringsventil?

En tryckreduceringsventil minskar inloppstryck på vätskor eller gaser till ett lägre utloppstryck och håller detta reducerade utloppstryck konstant. Ventilen är i de flesta fall självverkande, vilket betyder att den inte kräver exempelvis luft eller el för att fungera.

Tryckreduceringsventiler finns för små och stora flöden, olika typer av system och media. Därav finns många olika utföranden beroende på applikation, storlek, anslutning och tryckklass.

"Grundkomponenter" och funktion är relativt lika i flertalet tryckreduceringsventiler, men konstruktionen skiljer sig mellan de enklaste varianterna för dricksvatten och de mer robusta modellerna för krävande industriellt bruk.

Några exempel:

Tryckreduceringsventil i genomskärning

Den enklare formen av tryckreduceringsventil för exempelvis dricksvatten består av följande grundkomponenter:

1. Handratt

För inställning av önskat nedströmstryck.

2. Fjäder

Finns i flera olika tryckområden, beroende på applikationen.

3. Inlopp

Ventilens inlopp. Vanligen ansluten med gänga eller fläns.

4. Membran

Reglerar tillsammans med fjädern ventilens utloppstryck.

Hur arbetar ventilen?

Ventilen arbetar med ett membran och en fjäder för att öppna respektive stänga i syfte att reducera nedströmstrycket i ledningen.

reducer stangd2
1

Ventilen stängd

Utloppstrycket är på inställt värde och konstant.
konsum okar
2

Förbrukningen stiger

Utloppstryck minskar och membranet öppnar.
reducer oppnar
3

Ventilen öppen

Media flödar och membranet öppnar sig mer.
reducer stangd2
4

Ventilen stänger

När membrantrycket är lika med fjäderns inställda tryck stänger ventilen.

Vilken ventil ska du välja?

När du väljer ut en tryckreduceringsventil behövs följande uppgifter:

  • Media
  • Temperatur
  • Storlek (DN)
  • Tryckklass i ditt system (PN)
  • Anslutningsform

Du behöver också veta inkommande tryck och önskat nedströmstryck för att välja ut en ventil med rätt reglerområde.

Tips: Här kan du läsa mer om vårt utbud av tryckreduceringsventiler.

Comments are closed.