ARI CONA All-In-One
Ångfälla | ARI CONA All-In-One
Säkerhetsventil med invändiga gängor i serie 418
Övertrycksventil | Goetze 418
Visa alla

Temp-reglering | ARI Temptrol

Reglerar temperatur i industriella värme och kyl system, system för byggnader och butiker med mera. Reglerar vätskor, luft och ånga.

Dokument

Datablad

Category:
Description

Temperaturreglering | ARI Temptrol XX771/773/775

Användningsområde
Reglerar temperatur i industriella värme och kyl system, system för byggnader och butiker med mera. Reglerar vätskor, luft och ånga.

Beskrivning
ARI-temperaturreglering arbetar på principen om termisk expansion. För drift behövs ingen extra energi, ventilen är självverkande . Temperaturförändringar leder till förändringar i vätskevolymen i kapillärröret, vilket får donet att vrida sig och spjndeln att flyttas uppe eller ner. Ett temperaturskydd förhindrar onödig belastning på kontrollenheten när temperaturen är för hög för den termiska sensorn. Inställningsområdet kan finjusteras med justeringsvredet till önskat temperaturvärdet . Med värmedetektorer enl. DIN EN 14597, kan det avsedda värdet endast justeras med verktyg.
Omgivningstemperatur : max. 70 ° C under indikatorenheten (DIN EN 14597 T70)

Funktion
Termisk avstängningsventil : – stängs med stigande temperatur
Termisk ventilöppning : – öppnar med stigande temperatur
Thermo-3-vägs shuntventil: – minskar eller stänger inloppet 8 med stigande temperatur (vid mixning, måste det varmare mediet gå genom inlopp 8)
Thermo-3-vägs fördelningsventil : – minskar eller sluten ingång B med stigande temperatur