Reglerventiler

Vad är en reglerventil?

Reglerventil (control valve) är ett samlingsnamn för ventiler som med stor noggrannhet reglerar ett flöde. De finns i flera olika utföranden men vanliga är kägel- och kulsektor-utförande. Reglerventilen finns i marknadens vanligt förekommande material och går att anpassa efter de flesta behov. Ventilen styrs med ett manöverdon, elektriskt eller pneumatiskt, med styrsignal anpassad efter det överordnade systemet.

Välja storlek och utförande

I kategorin ryms en stor mängd olika ventiltyper och utföranden, vi hjälper dig att dimensionera och beräkna reglerventiler!