Manövermodul | Aumatic AC01.2
Pneumatiskt manöverdon | ARI DP
Visa alla

Manövermodul | Matic AM01.1

AUMA manövermodul för styrning av elektriska manöverdon, för on/off.

Kommunikation
4-20 mA

Dokument

Category:
Description

Manövermodul | Matic AM01.1

Inledning
AUMAs produktprogram av ställdon är mycket brett och innefattar allt från mindre ställdon för 90 graders rörelse till stora ställdon för höga moment och linjärdon samt tillhörande snäckväxlar och manövermoduler. AUMAs produkter är uppbyggda enligt modulprincip, vilket gör att kombinering av olika snäckväxlar, ställdon och manövermoduler är mycket enkel. AUMA-don har mycket stora variationsmöjligheter när det gäller att specialanpassa donet i enlighet med kundens önskemål, det kan röra sig om olika lägesindikering, alternativ spänning, olika styrningsalternativ, manövermodul för väggmontage, högre skyddsklass etc.

Användningsområde
Manövermodul för AUMA SQ och SA manöverdon (on/off applikationer). Lämpligast vid bruk inomhus eller i skyddade miljöer såsom kammare.

Beskrivning
Kostnadseffektiv manöverlösning för on/off applikationer.

  • Lokal manöverplats med låsbar väljare, tryckknappar och indikeringslampor
  • Programmerbar styrlogik och brytfunktion
  • Separat montering på vägghållare möjlig
  • Automatisk fasfelskorrektion
  • Potentialfria signalreläer

Godkännande
Manöverdonen uppfyller krav från olika myndigheter och klassningssällskap etc. Kopior på godkännande erhålles på begäran.