Elektriskt manöverdon från AUMA
Elektriskt manöverdon | AUMA SA
Manövermodul | Matic AM01.1
Visa alla

Manövermodul | Aumatic AC01.2

AUMA manövermodul för styrning av elektriska manöverdon, för on/off eller reglering.

Kommunikation
4-20 mA
Profibus
Modbus

Dokument

Category:
Description

AUMA Manövermodul | Aumatic AC01.2

Inledning
AUMAs produktprogram av ställdon är mycket brett och innefattar allt från mindre ställdon för 90 graders rörelse till stora ställdon för höga moment och linjärdon samt tillhörande snäckväxlar och manövermoduler. AUMAs produkter är uppbyggda enligt modulprincip, vilket gör att kombinering av olika snäckväxlar, ställdon och manövermoduler är mycket enkel. AUMA-don har mycket stora variationsmöjligheter när det gäller att specialanpassa donet i enlighet med kundens önskemål, det kan röra sig om olika lägesindikering, alternativ spänning, olika styrningsalternativ, manövermodul för väggmontage, högre skyddsklass etc.

Användningsområde
Manövermodul för AUMA SQ och SA manöverdon. Används för on/off alternativt reglering för alla slags applikationer. Lämpligast vid bruk inomhus eller i skyddade miljöer såsom kammare.

Beskrivning
Manövermodulen ger möjlighet att dela upp stängningsförloppet i olika stängningshastigheter. Med PROFIBUS-Interface är digital kommunikation möjlig via fältbus. Manövermodulen kan anpassas för att passa ett flertal användningsområden.

  • Modulärt koncept med olika interface för fjärrstyrning
  • Lokal manöverplats med låsbar väljare, tryckknappar och indikeringslampor
  • LCD display för statusindikering och programmering
  • Non intrusive inställning och programmering
  • Diagnos och registrering av driftdata
  • Separat montering på vägghållare möjlig
  • Fältbuss eller Parallell interface
  • Motorstyrning via kontaktorer eller tyristorstyrning
  • Bluetoothinterface för laptop eller smartphone

Godkännande
Manöverdonen uppfyller krav från olika myndigheter och klassningssällskap etc. Kopior på godkännande erhålles på begäran.