Enkelt nivåövervakning med LevelWatcher
IA LevelWatcher
Visa alla

Återströmning | IA 9C

Återströmningsskydd för värme- och kylsystem, med gängad-anslutning och godkänd för vätskekategori 3.

Dokument

Datablad

Drift och skötsel

Description

Återströmning | IA 9C

Användningsområde
Återströmningsskydd i påfyllningsledning till värme- och kylsystem. För andra användningar måste den stora tryckförlusten och låga kapaciteten beaktas.

Beskrivning
Dubbel backventil med dränerat mellanrum och inbyggd sil. I vilande tillstånd är båda backventilerna och dräneringsventilen från mellanrummet stängda. Vid genomströmning är båda backventilerna öppna och dräneringsventilen fortfarande stängd. Vid återströmning stänger båda backventilerna och mellanrumsdräneringen öppnar. En eventuell läckande bakre backventil får dräneringen i mellanrummet att öppna och det omöjliggör läckage genom den första backventilen. En luftspalt mellan ventilhus och dräneringsrör gör hävertåterströmning omöjlig.

Montage
Installeras horisontellt med dräneringsanslutningen nedåt. En luftspalt för mellanrumsdräneringen är ett krav, passande tratt medföljer.

Godkännande
Uppfyller kraven som återströmningsskydd för dricksvatten i SS-EN1717. Detta innebär vätskekategori 3, vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen.
Typgodkänd i Holland, Frankrike och Schweiz.

Teknisk data
För tryckförluster i vatten, se diagram till höger.
Arbetstemperatur NBR-tätning: 65°C, kortfristigt 90°C
Max. arbetstryck: 10 bar