Nivåvisare och nivåvakter

Vad är en nivåvisare?

Nivåvisare används, såsom namnet indikerar, för att mäta nivåer i framförallt vätsketankar av olika slag. De finns i flera olika varianter och kan anpassas till de flesta tryck och medier. Alltifrån enkla glasrörställ med direktvisning till magnetnivåställ med radar-tillsatser för kommunikation via fältbuss. Nivåvakter och nivåvisare finns för både topp-montering och för montage på sidan av tanken.Vi hjälper gärna till att ta fram ett lämpligt alternativ för ditt system.