Enkelt nivåövervakning med LevelWatcher
IA LevelWatcher
2015-09-16
Visa alla
Fjärrgivare för nivåövervakning i vätsketankar.

Fjärrgivare för nivåövervakning


Magnetostriktiv nivågivare för fjärravläsning (via kabel) av nivå i tankar.

Dokument

Artikelnr: Fjärrgivare. Kategori: . Tagg: .
Beskrivning

Användningsområde
Fjärrgivare för nivåövervakning lämplig för nästan alla vätskor tack vare enkel materialanpassning. Möjlig att använda i riskfyllda områden.

Beskrivning
Används för mätning av vätskenivån tillsammans med en mätvärdesomvandlare. Kontinuerlig indikation och mätning sker oberoende ändringar i vätskans fysiska eller kemiska egenskaper såsom skum, konduktivitet, tryck, temperatur och variationer i dielektricitetskonstanten. Fjärrgivaren fungerar enligt principen magnetisk överföring av vätskenivån via flottör, som beröringsfritt påverkar chipselement med reedkontakter och resistorer inuti skyddssröret. Mätningen sker internt i givaren som på en treledarkopplad potentiometer och kopplad tillsammans med en mätvärdesomvandlare kan resistanssignalen omvandlas till en analog utsignal. Standard signal är 4-20mA utan störningar och signalöverföringar över stora avstånd är möjliga. Explosionssäkert utförande med indikator proportionell med vätskenivån. Olika material på utförande och anslutningar beroende på applikation. Olika kontaktraster är möjliga att erhålla vid förfrågan.