Kägelventiler

Vad är en kägelventil?

En kägelventil (globe valve) är en flervarvig ventil för on/off och reglering/strypning. Ventilen manövreras genom att den flervarviga spindeln vrids med ratt eller manöverdon. När spindeln vrids förs ventilkäglan upp eller ner. För att sluta tät möter käglan ventilens säte i bottenläget.

Kägelventilen består av ventilhus, säte, kägla, spindel och i de flesta fall veckbälg. Ventiltypen är, beroende på materialval, lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja och andra krävande medier.

Kägelventiler går att få i en lång rad olika varianter och utförande beroende på din applikation. Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt ventil för ditt system eller projekt, kontakta oss för mer information!