ARI kägelventil för PN63-160, ARI 48/38005.
Kägelventil | ARI STOBU
Kulventil för höga tryck och krävande applikationer. Med manöverdon på bilden.
Kulventil för högtryck | Högfors 450
Visa alla

Tryckreglering | ARI Predex 705

ARI Predex självverkande tryckregleringsventil för process och industri. Reglerar uppströms tryck.

Teknisk data
PN16-PN40
DN15-DN150
-10°C till +350°C

Dokument

Description

Tryckreglering ARI Predex

Användningsområde
Tryckregleringsventiler används exempelvis inom processteknik och produktionsanläggningar för att reglera ånga, neutrala gaser och vätskor.

Beskrivning
Självverkande regulator som reglerar uppströmstrycket. Ventilen öppnar när uppströmstrycket ökar vid mätpunkten (se bild för installationsexempel). Självverkande med kompakt design samt enkel och lätt att justera. Tryckbalanserad och spindeltätning tack vare bälg i rostfritt stål som även medför att läckage undviks och underhåll minimeras. Gängad ventilsäte och konisk sätesform. Enkel byte av fjäder (3 utbytbara storlekar) och manöverdon (5 utbytbara storlekar, UDA 40 – UDA 400). Diameteroberoende inställningsområde.
Spärrvätsketank måste installeras i reglerledning för att skydda membranet på manöverdonen vid temperaturer högre än tillåten arbetstemperatur.

  • IA 12705 reglerventil i gjutjärn, PN 16
  • IA 22705 reglerventil i segjärn, PN 16
  • IA 23705 reglerventil i segjärn, PN 25
  • IA 34705 reglerventil i stål, PN 25
  • IA 35705 reglerventil i stål, PN 40
  • IA 65705 reglerventil i rostfritt stål, PN 40