Nålventiler

Vad är en nålventil?

Nålventilen är en flervarvig ventil med en nål-format “kägla”, vilket sluter mot ett säte i ventilhuset. Ventiltypen påminner om en kägelventil, men i mycket mindre storlek och manövreras med handratt. Nålventilen ger en exakt reglering av små flöden med höga tryck.

Det finns flera varianter och anslutningmöjligheter,vi hjälper dig gärna att ta fram rätt ventil för ditt system.