Manöverdon

Vad är ett manöverdon?

Manöverdonet är “motorn” som vrider (manövrerar) en ventil. Manöverdon delas huvudsakligen upp i två funktionsområden; reglering och on/off. Det finns många typer av manöverdon, men de vanligaste är; elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt.

Alla typer av manöverdon har olika fördelar och lämpar sig för olika applikationer. Behöver du hjälp med att välja ut manöverdon eller dimensionera hjälper vi gärna till!