Information för investerare

Kalendarium

  • Delårsrapport jan-mar 2019 | 2019-05-16
  • Årsstämma 2019 | 2019-05-16
  • Delårsrapport jan-jun 2019 | 2019-08-23
  • Delårsrapport jan-sep 2019 | 2019-11-08
  • Bokslutskommuniké | 2020-02-28

Prenumerera

Fyll i din e-postadress för att få löpande information från oss.