Information för investerare

Kalendarium

  • Bokslutskommuniké 2019 | 2020-02-28
  • Delårsrapport jan-mar 2020 | 2020-05-20
  • Årsstämma 2020 | 2020-05-20
  • Delårsrapport jan-jun 2020 | 2020-08-20
  • Delårsrapport jan- sep 2020 | 2020-11-05
  • Bokslutskommuniké 2020 | 2021-02-25