Tömning av transformatorgropar

SIPP är marknadsledande på att tömma regnvatten ur transformatorgropar och används idag av över 100 service- och nätbolag i 9 länder.

 
 

Kostnadseffektiv

SIPP tömmer kontinuerligt gropen på regnvatten vilket innebär att transformatoroljan alltid ryms vid ett eventuellt haveri. På så sätt elimineras även dyra saneringskostnader som kan uppstå om oljan rinner utanför gropen vid ett läckage. Servicepersonalen behöver inte heller besöka stationen lika ofta.

Aldrig över

5

PPM

Klicka för att förstora.

Miljösäker

Regnvattnet i transformatorgropen förorenas med transformatorolja vid spill, svettningar och läckage. Detta innebär att det krävs ett mätinstrument för att detektera om vattnet är förorenat. SIPP™ mäter oavbrutet oljehalten i vattnet och tömmer endast ut det som är renare än 5 ppm.

SIPP tömmer över

6000

gropar i 9 länder

 

Uppfyll gällande lagstiftning

Enligt miljöbalken är det olagligt att tömma ut förorenat vatten i naturen och krav på att använda bästa tillgängliga teknik för att förhindra detta. Lagen innefattar även omvändbevisbörda, vilket innebär att anläggningsägaren måste bevisa sin oskyldighet till utsläpp av förorenat vatten.

Genom att använda SIPP uppfylls alla krav i miljöbalken. Efter varje tömning skapas ett protokoll på hur mycket vatten som pumpats ut, genomsnittlig oljehalt och geografisk plats. Protokollet sparas sedan i molnet för framtida behov.

Ditt kvitto på en miljösäkert genomförd tömning!