VENTILSTYRNING I DISTRIBUTIONSNÄT

SNABB SEKTIONERING VID OLYCKA

FJÄRR- OCH LOKALSTYRNING

IA HECON är styrsystemet för fjärr- och lokalstyrning av markförlagda ventiler i distributionsnät för fjärrvärme/fjärrkyla.

Med IA HECON sätts driftsäkerhet och personalsäkerhet i första rummet. HMS-arbete i praktiken!

IA HECON använder hydrauliska manöverdon med hög ställkraft och ett kompakt yttre - oberoende av fabrikat.

Fjärrmanövrera ventiler från kontrollrummet eller lokalt i fält.

 

Snabb sektionering

Vid driftförändringar eller nödsituationer är det nödvändigt att snabbt kunna manövrera ventiler och sektionera systemet efter behov.

Normalt ett tidskrävande arbete och vid läckage förenat med stora risker för personal och allmänhet.

IA HECON fjärrstyr nätets viktigaste ventiler från driftcentralen - Enklare att utföra planerat underhåll och snabbare åtgärd vid nödsituationer!

 
 

HMS-arbete i praktiken med IA HECON


• Lokalmanöver ovan mark = minskad risk för personskador vid ångbildning/varm vatten
• Behöver inte spärra av gatan för lokal manöver
• Skicka en tekniker för lokalmanövrering
• Fjärrmanövrering – säker manöver från kontrollrummet

Funktion

 

IA HECON innehåller en elektrisk hydraulpump som via slangledningar kopplas till ventilens manöverdon.

Ventilens position kontrolleras med hjälp av lägesindikatorer och magnetventiler.

Stängningstiden är beräknad för att ge långsam stängning för att minimera risken för tryckslag i ledningen. För styrning av hydraulpumpen och magnetventilerna används ett programmerbart styrsystem.

HECON kommunicerar med överordnat system via PLC med valfritt protokoll.