Digitaliserad och miljösäker tömning av transformatorgropar

SIPP Node och SIPP Mobil är mätinstrument för tömning av transformatorgropar. SIPP-tekniken garanterar att inget vatten med oljehalt över gällande gränsvärde töms ut i naturen.

SIPP är marknadsledande på att underhållstömma regnvatten ur transformatorgropar och används idag av över 100 service- och nätbolag i 9 länder.

Automatisk tömning
SIPP Node

Automatisk tömning ✔

Uppkopplad ✔

Dokumenterat miljösäker tömning ✔

Nivåövervakning ✔


Övervakning
SIPP LW

Aktuell nivå ✔

Uppkopplad & Batteridriven ✔

Enkel installation ✔

Gropövervakning & Dokumentation ✔


Manuell tömning
SIPP Mobil + SIPP LW

Manuell tömning ✔

Uppkopplad ✔

Dokumenterat miljösäker tömning ✔

Nivåövervakning ✔