Digitaliserad och miljösäker tömning av transformatorgropar

SIPP Node och SIPP Mobil är mätinstrument för tömning av transformatorgropar. SIPP-tekniken garanterar att inget vatten med oljehalt över gällande gränsvärde töms ut i naturen.

SIPP är marknadsledande på att underhållstömma regnvatten ur transformatorgropar och används idag av över 100 service- och nätbolag i 9 länder.

Automatisk tömning
SIPP Node

Automatisk tömning ✔

Uppkopplad ✔

Dokumenterat miljösäker tömning ✔

Nivåövervakning ✔


Övervakning
SIPP LW

Aktuell nivå ✔

Uppkopplad & Batteridriven ✔

Enkel installation ✔

Gropövervakning & Dokumentation ✔


Manuell tömning
SIPP Mobil + SIPP LW

Manuell tömning ✔

Uppkopplad ✔

Dokumenterat miljösäker tömning ✔

Nivåövervakning ✔


2018-05-15

Intervju med VD

Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Bolagets VD Jan-Eric Nilsson.
2018-05-09

Videopresentation från Aktiedagen på Svenska Mässan

Se vår VD presentera under Aktiedagen i Göteborg den 8 Maj.
2017-04-28

Vad säger miljöbalken om transformatorgropar?

Transformatorgropar, miljöbalken och egenkontroll – hur hänger de ihop?
2017-04-07

Gränsvärden & tömningsmetoder

Vad gäller för underhållstömning av transformatorgropar? Vad får du lov att släppa ut och på vilka olika sätt kan du utföra tömningen – Läs mer i HMS-Skolan.