5 steg till full kontroll över era transformatorgropar.

Vi kallar det SIPP - Säker Grop.

 
 
 
 
 
Dokumentation

Dokumentation

Alla tömningar måste dokumenteras - kvittot* på ditt miljöarbete!

* Tänk på att som vid allt miljöarbete gäller omvänd bevisbörda - du måste kunna bevisa att ett oljeutsläpp inte beror på hur ni tömmer era transformatorgropar.

 

Vill du veta mer om SIPP - Säker Grop?