SIPP LW – Digital analysenhet för Säker grop

Töm transformatorgroparna vid rätt tillfälle och upptäck läckage.

SIPP LW ger dig aktuella vattennivåer, talar om när det är dags att tömma och varnar för läckande gropar.

Du får, kostnadseffektivt, full koll på dina transformatorgropar - oavsett om du tömmer själv eller via entreprenör.

Del i digital transformatorstation

Miljösäker och digitaliserad vattenhantering

Med SIPP LW får du full kontroll över ditt bestånd med transformatorgropar och startar resan mot digital transformatorstation.

Behovsstyrt underhåll

Sipp LW ger kontroll på vattennivå och återstående volym i oljefångstgropen

Då systemet även tar hänsyn till oljevolym i transformator eller nollpunkt kan ni planera ert tömningsarbete med god framförhållning - oavsett om du står som utförare eller anlitar entreprenör.

Är dina gropar täta?

Få full koll på om dina gropar är täta eller inte

Med Sipp LW monterad på din oljefångstgrop, kan vårt system detektera läckage från gropen.

Ovärderlig information för ert miljöarbete och för att inte nämna arbetet med planera underhåll och översyn.

5 års batteritid

Lång leveranstid och enkelt handhavande vid byte.

Tack vare effektiv kommunikation håller batteriet i SIPP LW upp till 5 år. Efter det dessutom snabbt och enkelt att byta batteri.

Enkel installation

App-assisterad installation och enkelt handhavande

Fyra expanderbult i betongsargen, sätt ner nivågivaren i gropen och lägg till SIPP LW i systemet via vår enkla app - installerat och klart!