Reducerventil | DRV 702
Elektriskt manöverdon från AUMA
Elektriskt manöverdon | AUMA SA
Visa alla

Reducerventil | DRV 725

Självverkande reducerventil i rostfritt för aggressiva media.

Teknisk data
DN15-DN50
PN40
2-20 bar
Invändiga gängor

Dokument

Datablad

Drift och skötsel

SKU: DRV 725 Category:
Description

Reducerventil DRV 725

Användningsområde
Reducerventiler i rostfritt stål för reducering av aggressiva gaser och vätskor med brett tryckområde. Maximalt tillåten temperatur är 190 °C.

Beskrivning
En avlastad kägla håller utgångstrycket möjligast konstant. Utgångstrycket ställs in genom en vridning av inställningsratten. Ett inbyggt smutsfilter ger störningsfri funktion, manometer levereras på begäran.Vid dimensionering väljes normalt samma ventildimension som rördimensionen. För exaktare Kv-värdebestämning står en datorberäkning till förfogande, detta gäller för vatten och luft.

DRV 702 DN15-DN50

Montage
Reduceringen bör moteras horisontellt men kan även monteras vertikalt. Reduceringsventilens pil skall peka i flödestiktningen.
Avlastad fjäder ger min. utgångstryck. Genom att spänna fjädern ökas utgångstrycket. Justera på ställratten/skruven till önskat utgångstryck genom att vrida ställratten/skruven medurs (höger) för högre resp. moturs för minskat utgångstryck.

Underhåll
Reducerventilen har inbyggt smutsfilter som rensas vid behov eller i intervall 1ggr / 3 år. Lossa den kompletta överdelen (fjäderkåpa och dess innanmäte) genom att först avlasta fjädern helt, och med hjälp av skruvmejselar, peta loss innanmätet genom manometeranslutningarna (1/4”-anslutningarna).

Godkännande
Uppfyller lägsta ljudnivåklass, Klass 1 i DIN 4109.
Uppfyller krav enligt tryckbärande anordningar 97/23/EG
Typgodkänd av DVGW