Silinsats för smutsfilter
Silinsats i valfri maskvidd
2015-12-07
P-märkt kulventil med fullt flöde med svetsändar. Manuellt växel eller manöverdon.
Helsvetsad kulventil | IA 1345
2015-12-18
Visa alla

Sipp Node 5000


Stationär SIPP-enhet för automatisk tömning av transformatorgropar. Kapacitet: 500 m3 / år.

Dokument

Artikelnr: Sipp Node 5000. Kategori: .
Beskrivning

Här hittar du teknisk information och manualer för SIPP Node 5000.
Mer information kring SIPP-tekniken finns här.

Tömning av transformatorgropar
SIPP-tekniken är en effektiv metod för miljö och kvalitetssäker tömningen av oljeförorenat vatten ur transformatorgropar.
Med SIPP miljö och kvalitetssäkras hela tömningsprocessen med full spårbarhet.

SIPP Node 5000
– Tömning av transformatorgropar (max 500 m3 / år)
– Håller säker nivå i gropen över tid
– Tömningsprotokoll

Vår stationära lösning för underhållstömning av invallningar och pumpgropar designad med utgångspunkt från miljösäkerhet och lagen om egenkontroll.

SIPP Node 5000 är designad för ett större tömningsvolym och högre tillrinning än SIPP Node 400.
Enheten är väl lämpad för stora transformatorstationer med flera sammankopplade oljefångstgropar och tillrinningsytor.

SIPP Node 5000 övervakar kontinuerligt nivån i transformatorgropen.

– Vid inställd startnivå startar tömningsprocessen som inleds med ett självtest för att sedan övergå till själva tömningen.
– SIPP-teknologin mäter online oljehalten och loggar kontinuerligt hela tömningsprocessen.