Kulventil för höga tryck och krävande applikationer. Med manöverdon på bilden.
Kulventil för högtryck | Högfors 450
2016-09-07
Reducerventil | DRV 303
2016-10-19
Visa alla
SIPP Node 2000 installerad på transformatorstation.

Sipp Node 2000


Stationär SIPP-enhet för automatisk tömning av transformatorgropar.

Kapacitet:
200 m3 / år.

Dokument

Artikelnr: Sipp Node 2000. Kategori: .
Beskrivning

Här hittar du teknisk information och manualer för SIPP Node 2000.
Mer information kring SIPP-tekniken finns här.

Tömning av transformatorgropar
SIPP-tekniken är en effektiv metod för miljö och kvalitetssäker tömningen av oljeförorenat vatten ur transformatorgropar.
Med SIPP miljö och kvalitetssäkras hela tömningsprocessen med full spårbarhet.

SIPP Node 2000
– Tömning av transformatorgropar (max 200 m3 / år)
– Håller säker nivå i gropen över tid
– Tömningsprotokoll

Vår stationära lösning för underhållstömning av invallningar och pumpgropar designad med utgångspunkt från miljösäkerhet och lagen om egenkontroll.
Enheten är väl lämpad för medelstora transformatorstationer med flera sammankopplade oljefångstgropar och tillrinningsytor.

SIPP Node 2000 övervakar kontinuerligt nivån i transformatorgropen.

– Vid inställd startnivå startar tömningsprocessen som inleds med ett självtest för att sedan övergå till själva tömningen.
– Vattnet filtreras effektivt avseende partiklar och olja i ett filter.
– SIPP-teknologin mäter online oljehalten och loggar kontinuerligt hela tömningsprocessen.