Helsvetsat kulventil med växel och svetsändar
Kulventil med BRC | IA 1335
ARI Premio elektriskt manöverdon för flervarviga ventiler.
Elektrisk manöverdon | ARI PREMIO Plus 2G
Visa alla

IA LevelWatcher

Uppkopplad, trådlös och kompakt nivågivare för fast eller flytande media.

Dokument

Category:
Description

IA LevelWatcher är en av marknadens enklaste lösningar för att
mäta avstånd till flytande eller fast media.

  • Enheten installeras snabbt och kräver ingen extern strömförsörjning.
  • LevelWatcher är helt integrerad – sensor, batteri och GPRS-kommunikation i en kompakt enhet.
  • Tillgång till nivåvärden via valfri webbläsare.

Här kan du läsa mer om LevelWatcher tekniken.

Helsvetsat kulventil med växel och svetsändar
Kulventil med BRC | IA 1335
ARI Premio elektriskt manöverdon för flervarviga ventiler.
Elektrisk manöverdon | ARI PREMIO Plus 2G
Visa alla

IA LevelWatcher

Connected, battery powered and compact level sensor for solid or liquid media.

Category:
Description

IA LevelWatcher is one of the market’s easiest solutions for level
measurement of  liquid or solid media.

  • The unit installs quickly and requires no external power supply.
  • LevelWatcher is fully integrated – sensor, battery and GPRS communications in one compact device.
  • Access to level values via any Web browser.