Ett av Norges största elnätsbolag tecknar ramavtal för SIPP

Skagerak Nett tecknar ramavtal för att utrusta sina transformatorstationer med SIPP-utrustning från Industriarmatur.

Miljöarbetet är högt prioriterat hos Skagerak Nett och de har slagit fast att miljön inte får belastas av verksamheten. Där ingår bland annat att ha full koll på regnvattnet i oljefångstgroparna under transformatorerna ute i elnätet.

Vi är mycket glada över Skagerak Netts förtroende och vårt fortsatta samarbete!

Över 190 000 elnätskunder

Skagerak Nett täcker en yta på 3562 km² och förser över 190 000 kunder med energi.
Klicka här för att läsa mer om företaget verksamhet.

Såhär beskriver bolaget själva sina ansträngningar inom miljöområdet:


Konsernet legger vekt på at all utbygging og drift skal skje med minst mulig negativ påvirkning på miljøet.

Det velges tekniske løsninger og det foretas løpende tilsyn og vedlikehold av alle anlegg, for å hindre utslipp av forurensende kjemikalier eller farlige stoffer til omgivelsene.

Intresserad av SIPP?
Tala med Jan-Åke Hedin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *