2020-06-09

SIPP hindrar oljeutsläpp vid var 6:e tömning

2020-03-03

Pilotinstallation hos tyska EWE NETZ

Industriarmaturs återförsäljare i Tyskland har fått order på en pilotinstallation av SIPP Node hos elnätsbolaget EWE NETZ GmbH.
2020-02-11

Nya funktioner i SIPP-appen

Vi har uppdaterat SIPP-appen med nya användarfunktioner - läs mer om hur ditt dagliga arbete kan förenklas.
2020-02-05

Femårigt ramavtal med Ellevio AB

IA Industriarmatur har tilldelats ett femårigt ramavtal som leverantör av tömningsutrustning för Ellevios transformatorgropar.
2020-01-31

Treårigt ramavtal med SINFRA

IA Industriarmatur har tilldelats ett treårigt ramavtal som leverantör av ventiler och ventilstyrning via SINFRA.
2019-03-08

ARI Zetrix nu i högre tryckklass!

2018-05-15

Intervju med VD

Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Bolagets VD Jan-Eric Nilsson.
2018-05-09

Videopresentation från Aktiedagen på Svenska Mässan

Se vår VD presentera under Aktiedagen i Göteborg den 8 Maj.