Fjärrövervakning och styrning av gatubelysning

Monolite

Enkel installation

Anläggningsoberoende

Schemalagd individuell styrning

Ökad trygghet, säkerhet och kvalitét

Monolite är ett system för att fjärrövervaka och styra gatubelysning. Systemet är speciellt framtaget för enkel installation i både befintliga och nya anläggningar. Ledordet för systemet är att vara oberoende av anläggning, dvs. oberoende av armatur, ljuskälla, driftdon och leverantör. Vi vill inte låsa in våra kunder mot en specifik armatur eller leverantör utan ge kunderna full flexibilitet att byta armatur till en mer engersnål armatur.

Våra slutkunder är belysningsägare som kommuner, Trafikverket eller privata organisationer. Vi samarbetar med drift- och underhållsbolag för installation och drift av systemet.

Systemet sänker våra kunders kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan enkelt planera in underhållsarbeten på bästa sätt. Våra kunder kan schemalägga individuell styrning för ljuspunkterna och kan på så sätt sänka sina energikostnader.

Systemet identifierar automatiskt armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga. Detta leder till att våra kunder kan leverera bättre kvalité på sin belysningsanläggning och erhålla ökad trygghet och säkerhet i samhället samt bidra till ett hållbart samhälle.

Fjärrenhet som installeras vid varje belysningspunkt

Monolite Remote

Monolit MRX, är vår fjärrenhet som installeras vid varje belysningspunkt. MRX är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i anslutning till säkringen. MRX använder elnätet för att kommunicera med basenheten.

MRX enheten kopplas in på fas och nolla innan lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel och drifttid samt kan skicka larm om lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn rapporterar enheten sina genomsnitts mätningar till det överordnade systemet.

Följande versioner finns :

MRX
Larm
Mätning ström, spänning, drifttid
Styrning på/av
Effekt-sänkning 70%
Max effekt 250W
DALI/DMX Nej