Kondensatavledare / Ångfälla

Vad är en kondensatavledare?

En kondensatavledare, eller ångfälla, används för att leda bort kondensat i ångsystem. Kondensatet, vilket uppstår när ånga kyls, kan skada ledningar och armatur samt försämrar värmeöverföringen.

Kondensatavledarna delar upp i tre olika typer: Mekanisk, termiska och termodynamiska. De finns med olika anslutningsalternativ och storlek (DN) samt tryckklasser (PN).

Vi hjälper dig gärna med att ta fram rätt typ för ditt system.