Showing all 3 results

  • Sipp Node 500

    Stationär SIPP-enhet för automatisk tömning av transformatorgropar. Kapacitet: 50 m3 / år.

  • Sipp Node 2000

    Stationär SIPP-enhet för automatisk tömning av transformatorgropar. Kapacitet: 200 m3 / år.

  • Sipp Node 5000

    Stationär SIPP-enhet för automatisk tömning av transformatorgropar. Kapacitet: 500 m3 / år.