Showing all 2 results

 • Mobil och miljösäker tömning av transformatorgropar

  SIPP G4 Mobil

  Mobil SIPP-enhet för ronderande tömning av transformatorgropar.

  Kapacitet:
  900 m3 / år.

 • SIPP LW

  Enhet för insamling av mätvärden, gropanalys och ruttplanering.