Gränsvärden & tömningsmetoder för transformatorgropar

Vad gäller när regnvatten töms ur en transformatorgrop?

I Sverige gäller ofta att inget vatten med en oljehalt över 5 ppm får tömmas ut ur en transformatorgrop (lokala avvikelser kan förekomma). Det åligger nätägaren att säkerställa att inget vatten över gränsvärdet släpps ut.

Hur mycket (eller lite) är då egentligen 5 ppm?

Ppm står för parts per million och i mängd motsvarar de ungefär en tesked olja i en 1000 liter vatten.


Metoder

Okulärbesiktning

Serviceteknikern använder sitt skarpa öga och kikar ner i gropen, avgör på så vis oljeinnehållet i vattnet och tömmer med en dränkbar pump.

Filter/Oljeavskiljare

Avskiljaren/filtret grävs ner i anslutning till gropen och vattnet rinner eller blir pumpat dit för att starta avskiljningsprocessen. Ett eventuellt utsläpp upptäcks först efter att det har skett.

Kontinuerlig mätning

Utrustning med kontinuerlig mätteknik, vilken mäter på allt vatten. Mätinstrumentet avgör vilket vatten som pumpas ut respektive tillbaka ner i gropen. På så sätt garanteras att inget vatten med otillåten oljehalt pumpas ut.

Comments are closed.