HECON

IA HECON är styrsystemet för fjärr- och lokalstyrning av markförlagda ventiler i distributionsnät för fjärrvärme/fjärrkyla.