Tömning av transformatorgropar

SIPP är marknadsledande på att tömma regnvatten ur transformatorgropar och används idag av över 100 service- och nätbolag i 9 länder.

 
 

Kostnadseffektiv

SIPP tömmer kontinuerligt gropen på regnvatten vilket innebär att transformatoroljan alltid ryms vid ett eventuellt haveri. På så sätt elimineras även dyra saneringskostnader som kan uppstå om oljan rinner utanför. Dessutom får servicepersonalen mer tid över till att lägga på driften av elnätet. Bekymmersfritt helt enkelt!

Prova-på erbjudande!

Klicka för att förstora.

Miljösäker

Regnvattnet i transformatorgropen förorenas med transformatorolja vid spill, svettningar och läckage. Detta innebär att det krävs ett mätinstrument för att detektera om vattnet är förorenat. SIPP™ mäter oavbrutet oljehalten i vattnet och tömmer endast ut det som är renare än 5 ppm.

Aldrig över

5

PPM

 

Uppfyll gällande lagstiftning

Enligt miljöbalken är det olagligt att tömma ut förorenat vatten i naturen och krav på att använda bästa tillgängliga teknik för att förhindra detta. Lagen innefattar även omvändbevisbörda, vilket innebär att anläggningsägaren måste bevisa sin oskyldighet till utsläpp av förorenat vatten.

Genom att använda SIPP™ uppfylls alla krav i miljöbalken. Efter varje tömning skapas ett protokoll på hur mycket vatten som pumpats ut, genomsnittlig oljehalt och geografisk plats. Ditt bevis på en miljösäkert genomförd tömning.

SIPP tömmer

5793

gropar i 9 länder