Information för investerare

Noteringsemission

IA Industriarmatur Group AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 7,1 MSEK inför noteringen av bolagets aktier på AktieTorget. Styrelsen har möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption om 2,9 MSEK i händelse av att erbjudandet fulltecknas.


Läs mer om emissionen!
Kalendarium

  • Delårsrapport jan-mar 2018 | 2018-04-30
  • Årsstämma 2018 | 2018-04-30
  • Delårsrapport jan-jun 2018 | 2018-08-17
  • Delårsrapport jan-sep 2018 | 2018-11-16
  • Bokslutskommuniké | 2019-02-27

Prenumerera

Fyll i din e-postadress för att få löpande information från oss.